Интернет издање - архива
Штампа

Све привлачнија туристичка понуда

Срђан Вучинић, председник Туристичке асоцијације Косова и Метохије
 
Планина Мокра Гора, лепотица Балкана, вештачко језеро Газиводе на реци Ибру, у општини Зубин Поток, Рајска ба ња у Бањској код Звечана која је у изград њи, као и бројни манастири и културно-историјски споменици на северу Косова и Метохије само су део потенцијала за развој туристичке привреде у овом крају. О актуелним дешавањима у овој делатности говори Срђан Вучинић, председник Туристичке асоцијације Косова и Метохије.
 
Да ли и како реализујете објади њава ње туристичке понуде северног Косова и Метохије, имајући у види изузетне услове за развој ове привредне гране?
 
- Туристичка асоцијација Косова и Метохије, као приоритетан циљ има обједи њава ње туристичког бренда Косова и Метохије. Акценат је свакако стављен на четири северне општине где се заједно са руководством ових општина константно ради на промоцији и унапрђа њу туристичке привреде. О потенцијалима је и до сада много речено. Уз неизоставне културно историјске споменике Косова и Метохије радимо и на унапређе њу оних потенцијала који су до сада били ма ње познати, а то су ба њски туризам (Рајска ба ња, општина Звечан) и промоција планинског туризма кроз развој оутдоор спортова на Мокрој Гори. Општина Зубин Поток је туризам препознала као водећу привредну грану што је потврдила и израдом Стратегије привредног развоја и израдом Стратегије за развој туризма 2016-2020. која је усвојена на послед њој Скупштини. 
 
Каквих је туристичких акција било на планини Мокрој гори овог пролећа и лета?
 
- У оквиру многобројних активности издвојићу трку Скyруннинг Сербија која је одржана на новоизграђеном степеништу уз брдо Градина у Зубином Потоку где је учешће узело преко педесет такмичара. Редовно се пе ње Виа ферата, где се сваког викенда појављује по двадесетак рекреативаца како са локала тако и из централне Србије. Активни су планинари, а издвојићу и активност моунтан бике клуба "Точак" из Косовске Митровице као и параглајдинг клуба "Соколица" којима је Мокра Гора омиљена дестинација. Очекује се све већа посећеност на језеру Газиводе јер је управо кренула купалишна сезона, као и активности везане за спортове на води
 
Са изград њом Рајске ба ње у Ба њској код Звечана коју финансира Канцеларија за КиМ улазите и у етапу развоја ба њског туризма?
 
- Поред Мокре Горе и језера Газиводе, главну окосницу туризма у будућности ће свакако имати Рајска ба ња, до сада позната као Ба њска, која се уз подршку владине Канцеларије за Косово и Метохију интензивно гради. Ба њски туризам заиста има перспективу, очекујем да се у блиској будућности активира и ба ња Вуча у општини Лепосавић као и низ сличних ма ње испитаних минералних извора на северу Косова и Метохије. 
 
Да ли постојећи смештајни капацитети задовољавају потребе посетиоца?
 
- Изузетна и све већа понуда смештајних капацитета као и домаћа кухи ња препознатљива по својој квалитетној понуди свакако доприносе употпу њава њу туристичке понуде Косова и Метохије. Тренутно недостају баш на најатрактивнијим локацијама. Но изград њом Рајске ба ње и планинарског дома са знатним капацитетом на Мокрој Гори овај проблем ће бити врло брзо решен. Потом очекујем све веће ангажова ње приватног сектора који ће својим инвестицијама још више допринети убрзаном и квалитетном развоју туризма. 
 
Шта је најатрактивније у туристичкој понуди северног Косова и Метохије?
 
- Неколико је битних ствари које највише привлаче потенцијалне туристе на северу КиМ. Поред свега што сам набројао мислим да су и манифестације изузетно битне. Све оно што се дешава, рецимо сада у оквиру Видовданских свечаности, затим многобројна културна дешава ња где се издвајају општине Косовска Митровица и Лепосавић допринеће да се формира јединствен туристчки бренд на овом подручју.
 
Од каквог је значаја помоћ Канцеларије за КиМ за све подухвате који се планирају и за које и реално постоје могућности?
 
- Канцеларија за КиМ пружа заиста пресудну подршку развоју туристичке привреде и привреде уопште. Ова подршка се огледа како у конкретним пројектима тако и у оквиру сарад ње са Туристичком асоцијацијом КиМ у промоцији туристичких потенцијала. 
 
Да ли се код српског домаћина на северу КиМ развија идеја о сеоском туризму ако се имају у виду одговарајући смештајни капацитети (викендице, помоћне и адаптиране старе куће...) и домаћа традиционална, здрава храна, високог квалитета?
 
- Идеја о сеоском туризму прилично стидљиво улази у целу причу о развоју туристичке привреде. Мислим да је просечан домаћин мало обавештен о могућности које им ова привредна грана пружа. Важно је да се  њихови капацитети у производ њи здраве хране све више унапређују. И у овом случају ћу да похвалим рад Канцеларије за КиМ која кроз конкретне пројекте помаже повећа ње пољопривредне производ ње, као и неколико НВО са Косова и Метохије који су све присутнији на овом подручју. 
 
Да ли су у оптицају и неки нови пројекти везани за језеро Газиводе (кампова ња, рибаре ња, спортски риболов, једре ње, весла ње... и да ли се повећава нтересова ње туриста за те видове рекреације и одмора?
 
- Газиводско језеро је заиста неисцрпан туристички ресурс. Тренутно недостају смештајни капацитети. Не може се о туризму говорити само кроз викенд туре и кампова ње, очекујем убрзано изграђива ње смештајних капацитета који ће заиста допринети да се
ови капацитети што више искористе. Општина Зубин Поток већ има конкретне пројекте за изград њу смештајних капацитета но о томе ћемо говорити кад током године почнемо са изград њом истих. 
 
Зубин Поток је по свим ресурсима, вероватно, најатрактивнија дестинација, па нам реците како се одвијају ходочашћа и обилазак манастира "Црна река", "Дубоки поток", "Девине воде"...?
 
- Манастир Црна река важи за једно од највећих свети ња у православљу. Редовно је посећују многобројни верници са свих страна. Највећа је посећеност за Петровдански сабор који се организује сваке године 12. јула. као и у манастиру Дубоки Поток. Но, Стари Колашин има још много цркава и сличних светилишта о којима се мало зна, а који својом лепотом, историјском траја њу и архитектуром заврађују паж њу. 
 
Недавно је изграђен прилаз Градини на брду, од мотела Мимоза, до врха, усред Зубиног Потока?
 
- Пројекат Градина је заиста импресивна туристичка и спортска грђевина.  Његиве могућности су значајне. Поред свега тога са врха овог брда пружа се и изузетан поглед на све лепши Зубин Поток, који чини несвакидаш њи панорамски доживљај. На врху Градина изграђено је и уређено излетиште са свим пратећим садржајима, а убрзо ће се активирати и продавница сувенира. С.Ђукић
 

ЈЕДИНСТВО
 

Издаје: Установа за новинско-издавачку делатност "Панорама"

Редакција "Јединства"
Приштина - Косовска Митровица
Ослобођење 1
тел: 028-497-333
тел/факс: 028-497-339

Представништво у Грачаници
тел: 038-64-282

Представништво у Београду, Крунска 44
тел: 011-3237-298

ФОТО галерија