Интернет издање - архива
Штампа

Усвојен буџет за 2019. годину

Скупштина општине Грачаница

На осмојредовнојседнициСкупштине општине Грачаница одборници су усвојили  буџет за 2019. годину у износу од 7.439.178 евра. Седницом је председавао  Љубиша Караџић,председник СО,а одборници су расправљали о девет тачака дневеног реда.Најважнија тачка , којује образложио директор финансија општине Грачаница Славиша Ничић, односила се на усвајање буџета за период 2019.-2021. године.Буџет за наредну годину трошиће се у три категорије, за плате и дневнице 38,75одсто, за оперативне трошкове 18,50одстои за капиталне инвестиције планирано је 3.180.546 евра или 42,75одсто“, рекаоје Ничић.

Ничић је истакао да су са буџетом упознати и грађани општине Грачаница. Према његовим речима,организоване су јавне дебате на којима су грађани имали могућност да дају сугестије и предлоге, односно укажу на приоритетне проблеме које би требало решити расположивим средствима наредне године.

Поједини одборници имали су примедбе са предлозима у вези капиталних пројеката и инвестиција, али је на крају расправе за предложени буџет гласало је 15, док је троје одборника било уздржано.

Одборници су разматрали и извештај Ревизије о годишњим финансијским извештајима општине Грачаница на предлог председника општине Грачаница Срђана Поповића. На предлог председника општине усвојенајеи одлука о оснивању Одбора за особе са посебним потребама, који ће,како је одлучено,чинити три члана.

Усвојен је предлог за трансфер и реалокацију средстава за економску категорију капиталне инвестиције и измени одлуке о покретању поступка експропријације земљишта за изградњу прве фазе пута кроз Грачаницу.

Одборници су једногласно усвојили Правилник о парцелацији, прописима и поступку за изградњу објеката и издавање грађевинских услова за грађевине у надлежности Општине, као и предлог одлуке о забрани изградње хотела, мотела и осталих објеката намењених за смештај и дневни одмор на делу пута између ОШ „Миладин Митић“ у Лапљем Селу и кружног тога у Чаглавици.

Под тачком разно одборници су усвојили предлог да се у циљу побољшања безбедносне ситуације на деоници пута између ОШ „Миладин Митић“ у Лапљем Селу и кружног тога у Чаглавици што пре уведе видео надзор, обнови јавна расвета и изврши инспекцијски надзор делатности тамошњих мотела.

Одборник из Кишнице Имри Ајети је од колега одборника затражио подршку за отварање нових радних места у новој школи у Кишници, у којој би, као техничко особље, били ангажовани Албанци из тог места. Он се још једном захвалио општини Грачаница што је обезбедила земљиште за изградњу школе.

   М.Ч.

ЈЕДИНСТВО
 

Издаје: Установа за новинско-издавачку делатност "Панорама"

Редакција "Јединства"
Приштина - Косовска Митровица
Ослобођење 1
тел: 028-497-333
тел/факс: 028-497-339

Представништво у Грачаници
тел: 038-64-282

Представништво у Београду, Крунска 44
тел: 011-3237-298

ФОТО галерија