Интернет издање - архива
Штампа

Србија предузела кораке за испуњење захтева из Поглавља 27

Министар спољних послова Ивица Дачић је истакао да је Србија предузела одлучне кораке како би се испунили захтеви из Поглавља 27 у преговорима о приступању ЕУ, а у циљу очувања ресурса, промоције зелене екомоније и бриге о здрављу становништва.
Ивица Дачић је на конференцији УН о животној средини у Београду рекао да Србија препознаје значај заштите животне средине на националном и глобалном нивоу, о чему сведочи и формирање засебног министарства у влади.
 
Каже да је један од главних принципа којима се влада води поштовање права јавности да буде активно укључена у процес.
 
Министар је рекао да је влада обезбедила и средства за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва, што доприноси подизању свести о значају заштите животне средине, унапређењу знања, као и реализацији пројеката који решавају појединачне проблеме. 
 
Нагласио је и да је у циљу промовисања дијалога с предсавницима цивилног друштва успостављено пет Архус центара широм Србије.
 
Дачић је истакао и да влада препознаје значај унапређења регионалне сарадње у области заштите животне средине, што, каже, треба посматрати кроз допинос напретку на пољу усклађивања националних прописа и пракси земаља кандидата за чланство у ЕУ с политиком и стандардима очувања животне средине у земљама чланицама.
 
Наводећи да успех спровођења циљева зависи од финансирања, Дачић је рекао да је потребно обезбедити једнак приступ и глобалним и регионалним изворима финансирања.
 
"Изналажење нових извора финансирања, јавно-приватна партннерства, укључујући и подстицајне мере које државе треба да обезбеде, нека су од питања на која је потребно наћи одговоре, пре свега у оквиру УН", рекао је Дачић.

ЈЕДИНСТВО
 

Издаје: Установа за новинско-издавачку делатност "Панорама"

Редакција "Јединства"
Приштина - Косовска Митровица
Ослобођење 1
тел: 028-497-333
тел/факс: 028-497-339

Представништво у Грачаници
тел: 038-64-282

Представништво у Београду, Крунска 44
тел: 011-3237-298

ФОТО галерија