Штампа

Запажени резултати

Иван Димитријевић-Дими један је од најмлађих добитника високог признања Спортског савеза Србије за најбољег генералног секретара територијалних савеза Србије у 2013. години. Признање му је уручено на пригодној свечаности у току осмог националног Семинара за стручно усавршавање спортских радника у систему спорта Републике Србије у децембру 2013. године.

Признање је Д и м и т р и ј е в и ћ у уручио Јасминко Поздерац, директор Завода за спорт и медицину спорта Србије у присуству в и с о к и х ф у н к ц и о н е р а Спортског савезе С р б и ј е , Министарства омладине и спорта Републике Србије и великог броја генералних секретара са читаве територије Републике. Признање је наишло на одобравање и велику радост спортских радника са Косова и Метохије који изузетно цене рад вредног спортског радника као што је Димитријевић. Не треба сметнути са ума да је у 2013. години и Спортски савез Косова и Метохије награђен Мајском наградом ССС, што потврђује да је Димитријевић својим прегалаштвом и квалитетом свога рада допринео да спорт на Косову и Метохији не само егзистира већ и доживи да савези и спортисти са ових простора постижу запажене резултате. Димитријевић, као млад човек, прихватио се тешког задатка у веома сложеним, тешким и турболентним временима косовске збиље која ни до данашњег дана није ништа боља. Иван је мукотрпно радио а узор су му били спортски радници Косовске Митровице који своје активности нису прекидали ни за време ратних дешавања и Спортског савеза Србије који су у сваком тренутку од реактивирања Савеза пружали велику и несебич ну помоћ, пре свих председник Александар Шоштар и генерални секретар др Дане Корица. И после месец дана, емоције и задовољство су још увек итекеко присутни код Димитријевића који је рекао: - Велико је задовољство што сам добитник једног овако високог признања, а задовољство је још веће јер признање долази од Спортског савеза Србије који је са Министарством омладине и спорта темељ и носиоц српског спорта. Признање ће ми бити велики подстрек у будућој каријери и трудићу се да својим радом оправдам указану част и поверење. Био би непоштен ако не бих искористио тренутак да истакнем, да сву лепоту овог признања делим са својим најближим сарадницима, пре свега члановима Управног одбора и колегама секретарима гранских и општинских савеза који су све моје идеје безрезервно прихватали и заједно самном их реализовали. Сасвим на крају желим да истакнем "дежурне кривце" од којих сам "крао" занат и знање који су допринели мом развоју у послу који обављам су без сумње др Дане Корица са екипом, проф. Срба Антић, и својом подршком и саветима Драган Атанасов и сектор за спорт Министарства омладине и спорта Републике Србије. П.Цветнић