Интернет издање - архива
Штампа

Историјска виђења са аутентичним фотографијама

Постављено Локалне вести са КиМ

Нова књига Између ‘’Велике Албаније,, и окупиране Србије , Милутина Живковића
 
Аутор Милутин Живковић, у најновијој књизи у издању Института за српску културу Приштина- Лепосавић, донео је историјске податке из времена 1941-1944 година за подручје Нови Пазар, Тутин и Ибарски Колашин.
Лепосавић, 21. Новембар- У књизи Између ‘’Велике Албаније’’ И окупиране Србије, која се недавно појавила из штампе, коју је аутор сврстао у монографије обрађен је период од четири године трајања Другог светског рата на подручју
Новог Пазара, Тутина И Ибарског Колашина. Активности кроз ове четири тешке године, као И историјски подаци сабрани су у овој књизи која осветљује историјске догађаје у овом крају централне Србије И Косова И Метохије. У уводу у књигу описане су околности тога времена.’’ Краљевина Југославија је током краткотрајног априлског
рата поражена И окупирана од стране сила Осовине.Иако се на први поглед чини дас у операције немачких снага И њених савезника текле по плану И лако приведене крају, радило се ипак о опсежној војној кампањи. Врховна команда немачке копнене војске израдила је план напада на Југославију још 1939. Године. Тада је испланирана И
њена подела између Немачке,Италије, Бугарске И Мађарске. Наредне године је између Немачке И Италије, на највише нивоу одлучено да Југославија у тадашњим границама не може опстати. Дефинитивну одлуку о њеном разбијању донео је немачки канцелар И вођа Трећег рајха Адолф Хитлер, када је наредио напад на mЈугославију И уништење њене војске. То се десило непосредно после пуча у Београду 27. Марта 1941. Године.’’
У књизи су обрађени догађаји, разграничења између Немачке И Италије,формирање косовске области, дежевски срез на правцу ширења ‘’Велике Албаније’’, проалбанска управа у Сјеници, Штавички срез унутар граница ‘’Велике
Албаније’’Ревитализација феудалних односа у Дежевском срезу И отпор српског становништва, Напад албанско-муслиманских снага на Ибарски Колашин и други догађаји који су се на подручју Новог Пазара, Тутина И Ибарског Колашина дешавали те 1941. Године.
 
Година 1942 донела је војно присуство Недићеве владе у новопазарском крају. У овој години забележено је И страдање новопазарских Јевреја, Колаборација војводе Машана Ђуровића, Генерал Драгољуб Михајловић био је на Голији током
пролећа 1942. Године, а између осталог обрађени су И неспоразуми између капетана Цветића И поручника Павловића, као И стање у Дежевском срезу среднином 1942. Године. У 1943 . години аутор је пренео догађаје који описују боравак Бугарских трупа у Новом Пазару, Дефинитивно немачко-италијанско разграничење,
Мобилизацију четничког Јаворског корпуса за борбе против НОВЈ у Полимљу, Разоружање Ибарско четничког одреда војводе Машана Ђуровића, Капитаулацију Италије И њене последице , Интеграција ‘’Велике Албаније’’, напади на Србе у новопазарском, тутинском , рожајском И сјеничком крају у јесен 1943. Године идр. За крај 1944-е године, аутор је у овој монографији сабрао догађаје који се односе на наставак прогона српског становништва током првих месеци 1944.
Године , затим други албанско-муслимански напад на Ибарски Колашин, завршне операције јединица НОВЈ И ослобођење Тутина И Новог Пазара. У књизу су поред аутентичних фотографија тога времена дате И биографије
Аћифа Хаџиахметовића Бљуте, Бика Дрешовића, Бранивоја Л. Петровића,Будимира М. Добрића, Живојина С. Марковића, Машана Ђуровића, Радомира Р. Цветића, Миладина Радуловића, Драгора Павловића, Бајазита Бољетинија, Тихомира Шарковића и Хасана Звиздића.
Монографија је настала у оквиру пројекта Материјална И духовна култура Косова И Метохије , а одобрило ју је И финансирало Министарство просвете, науке И технолошког развоја Републике Србије.
У раду су коришћени извори И литературе из Историјског одељења Генералштаба Републике Италије, Архива Југославије, Архива Министарства спољиних послова Берлин, Архива Републике Словеније, Архива Србије, Војног архива Србије, Државног архива Републике Албаније , Историјског архива града Београда и Историјских архива града Краљева, архива ‘’Рас’’ Нови Пазар И Јеврејског историјског музеја Савеза јеврејскх општина Србије. В.Вукојевић